Home

 • Giới thiệu về Trường Đại học Hà Tĩnh

  Giới thiệu

  Giới thiệu về Trường Đại học Hà Tĩnh

  Trường ĐHHT được thành lập theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 19/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập và nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh, Phân hiệu Trường ĐH Vinh tại Hà Tĩnh và Trường Trung cấp Kinh tế Hà Tĩnh. Đến tháng 11 năm 2013, Trường được sáp nhập thêm Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh.

  – Tên giao dịch:

  + Tiếng Việt: Trường Đại học Hà Tĩnh – Viết tắt là: TĐHHT

  + Tiếng Anh: Ha Tinh University – Viết tắt là: HTU

  – Địa chỉ:

  + Trụ sở chính: Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

  + Cơ sở Đại Nài: Số 447, đường 26/3 phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh

  #HàTĩnh
  #HàNội
  #ViệtNam

  Giới thiệu về Trường Đại học Hà Tĩnh

Tạo trang web với WordPress
Tham gia